KATRAN KÖYÜ'NDEN ALİ CEYHAN VEFAT ETTİ

DEREKÖY MUHTARI CEMAL AKMEŞE VEFAT ETTİ

ERGÜN ÜNAL VEFAT ETTİ

NAZMİYE KAYA VEFAT ETTİ

İSMAİL AYDOĞDU VEFAT ETTİ

FECİ ÖLÜM YANARAK CAN VERDİ

MUHSİN SERTKAYA VEFAT ETTİ

MEHMET SELVİ VEFAT ETTİ

MUSTAFA KAYA (TÜFEKÇİ) VEFAT ETTİ

NASUHLAR KÖYÜ'NDEN ALİ GÜNEŞ VEFAT ETTİ

BİLECİK´İN GELECEĞİ BU BÖLGEDE

Bilecik´in, bölgenin hatta Türkiye´nin en önemli tarım merkezlerinden olan Orta Sakarya Vadisi, gelecekte paha biçilmez bölgelerden birisi olacak.

Bilecik´in, bölgenin hatta Türkiye´nin en önemli tarım merkezlerinden olan Orta Sakarya Vadisi, gelecekte paha biçilmez bölgelerden birisi olacak. Bölgenin geleceğini gören BEBKA, vadiyle ilgili önemli çalışmalar yaptı. Vadiyle ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayan BEBKA, vadinin avantajlı ve dez avantajlı yönlerini de ortaya koydu. 
 
İşte, BEBKA Haber´de konuya ilişkin yazılan haber: ?Bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması amacıyla bölge planları hazırlayan ve plana uygun hedef ve stratejileri yerel aktörlerle beraber belirleyen kalkınma ajansları, bölge plan ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamakla görevli kurumlardır. Bu kapsamda hazırlanan Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinin 2023 vizyonunu ve bu vizyona ulaşmak için hedef ve stratejilerini içeren Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı, 30 Aralık 2014 tarihinde Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu tarafından onaylanmıştır. 2014-2023 Bölge Planı hedeflerinin daha da detaylandırılması için planda alt bölgeler oluşturulmuştur. Bu alt bölgelerden biri olan Orta Sakarya Vadisi Alt Bölgesi; Bilecik´in Gölpazarı, Osmaneli, İnhisar, Yenipazar, Söğüt ilçeleri ile Eskişehir´in Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinden oluşmaktadır. Bölge Planı´na göre, bu alt bölgede yer alan ilçeler tarımsal gelişme odakları olarak belirlenmiştir. Orta Sakarya Vadisi (OSV) Alt Bölgesi, coğrafi yapısı ve mikro klima özelliğinden dolayı seracılığın geliştiği, bununla beraber ulaşım ve pazarlama sorunlarının bulunduğu bir bölgedir. Bölgedeki genç nüfusun kırsaldan kent merkezlerine göçü ile birlikte ilçe merkezleri ve köylerin tekrar eski canlılığına kavuşması, ekonomik ve sosyal yönden kalkındırılması gerekmektedir. Bu nedenle, Orta Sakarya Vadisi Ekonomik Gelişme Raporu çalışması gerçekleştirilmiştir. 
/resimler/2015-11/7/1625566612546.jpg
 
Orta Sakarya Vadisi Ekonomik Gelişme Raporu çalışmasına öncelikle TÜİK ve Tarım il müdürlükleri gibi ikincil veri kaynaklarından veri toplanması ile başlanmıştır. Sonraki aşamada ise öncelikle il merkezlerindeki ilgili müdürlükler, kamu kurumları ve ilgili üniversite bölümleri ile görüşmeler yapılmıştır. Bununla beraber her ilçede çalıştay yapılmıştır. Bu çalıştaylarda ilçelerdeki mevcut durumla ilgili sunumlar gerçekleştirilmiş ve katılımcıların görüşleri alınmıştır. Çalıştay sonrasında her ilçe için ayrı ayrı ilçe raporu hazırlanmıştır. Sonraki süreçte ise; gerçekleştirilen kurum ziyaretleri, ilçe çalıştayları ve hazırlanan ilçe raporlarıyla elde edilen bilgilerden istifade edilerek Orta Sakarya Vadisi Ekonomik Gelişme Raporu hazırlanmıştır. Raporda OSV Alt Bölgesi´nin mevcut durumunu analiz edebilmek amacıyla bölgenin demografik göstergeleri, toprak yapısı, bitkisel üretim yapısı, seracılık potansiyeli ve tarımsal ürün ihracatı detaylı şekilde ele alınmıştır. Raporda yer alan mevcut durum analizindeki demografik göstergeler incelendiğinde, alt bölgenin en büyük sorununun nüfusun hızla yaşlanması ve kent merkezlerine verilen göç olduğu görülmektedir. Alt bölgenin tarımsal üretiminde meyve ve sebze (özellikle de örtü altında) üretimi önemli yere sahiptir. Mikro klima özelliğine sahip iklim koşulları nedeniyle seracılık alt bölgede önemli bir gelir kaynağı olmakla beraber, alt bölgedeki sera sayısı da her geçen yıl artmaktadır. Yapılan çalıştaylar neticesinde bölgenin güçlü ve zayıf yönleri ortaya konmuş, tehdit ve fırsatlar ile ilgili analizler yapılmış ve bu analizlere raporda yer verilmiştir. OSV Bölgesi´nin güçlü yönleri; vadi boyunca uzanan ilçelerin çevrelerine göre daha ılıman bir iklime sahip olması sayesinde bu bölgede sebze üretiminin, özellikle de seracılığın gelişmiş olması ve bölgenin İstanbul ve Ankara gibi büyük pazarlara ulaşımının Antalya, Mersin ve Adana gibi seracalığın gelişmiş olduğu illere göre daha kolay olması nedeniyle taşıma maliyetlerinden dolayı alıcılar tarafından tercih edilmesidir. Arazilerin çok parçalı olması ve mülkiyet sorunu, çiftçi eğitimlerinin yetersiz olması ve ulaşım imkanlarının kısıtlı olması, bölgenin zayıf yönlerini oluşturmaktadır. Genç nüfusun göçü, bilinçsiz sulama ve toprak kirliliğinin artması alt bölge için tehditleri oluştururken, seracılığın gelişme potansiyeli ve ilçelerde son yıllarda açılan meslek yüksekokullarının sunacağı katkılar ise alt bölge için yeni fırsatlar doğurmaktadır. Yapılan çalışmaların sonucu olarak, bölgenin sorunları ve ihtiyaçlarına da raporda yer verilmiştir. Parçalı arazilerin çokluğu, ürünlerin paketlenememesi ve boyutlandırılmaması nedeniyle daha düşük fiyatlara satılması, çiftçilerde yeterli bilinç ve eğitimin olmaması nedeniyle toprak ve su kirliği oluşması, gençlerin yaşamak için şehirleri tercih etmesi nedeniyle nüfusun sürekli yaşlanması ve işgücü yetersizliği, özellikle İnhisar, Yenipazar, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinin ulaşım imkanlarının yetersiz olması ve pazarlama, markalaşma ve tanıtım konusunda yeterli olanakların bulunmaması, temel sorunlar olarak raporda yer almıştır. İlçelerdeki mevcut toplama merkezlerinden veya seralardan toplanan ürünler doğrudan büyük pazarlara ulaştırıldığı için öncelikle, ürünlerin üretim miktarının artması, ürünlerin sınıflandırılması, gerekliyse soğuk hava depolarında saklanması, ürünlerin taşınması için kasa üretiminin sağlanması, paketlenip satışa hazır hale getirilmesi ile ürün ve insan kaynağı transferi için ilçelerin il merkezi ile ulaşım olanaklarının iyileştirilmesi temel ihtiyaçlar olarak raporda belirtilmiştir. Ayrıca çiftçi eğitimlerinin artırılmasının da gerektiği ifade edilmiştir. Gerçekleştirilen çalıştaylarda ve toplantılarda OSV Alt Bölgesi´nde kurulacak olan bir halin ilçeler için avantaj sağlamayacağı sonucuna raporda yer verilmiştir. Orta Sakarya Vadisi´nde yer alan ilçelerin mevcut durum analizi, GZFT analizi, ihtiyaç ve sorunları hazırlanmış olan raporda tespit edilerek, bu bundan sonraki mali destek programları amaç ve önceliklerine altlık hazırlanması hedeflenmektedir.
 
Kaynak : Haber11.Net