MUSTAFA KAYA (TÜFEKÇİ) VEFAT ETTİ

NASUHLAR KÖYÜ'NDEN ALİ GÜNEŞ VEFAT ETTİ

FATMA ŞAHİN VEFAT ETTİ

EMİNE ÖZDEMİR VEFAT ETTİ

ERGÜN KOCA VEFAT ETTİ

ERGÜN ÖZMEN'İ GÖZYAŞLARI İLE SON YOLCUĞUNA UĞURLADIK

ERGÜN ÖZMEN'İ KAYBETTİK

MURATÇALİ HATİCE YILMAZ VEFAT ETTİ

NEVCİVAN KOCAALAN VEFAT ETTİ

S.AHLARLI ŞÜKRÜ KAZICI USTAYI KAYBETTİKKURBAN BAYRAMI TEDBİRLERİ

KURBAN BAYRAMI TEDBİRLERİ

Kurban Bayramında alınacak tedbirler hakkında toplantı yapıldı. 11.11.2010 tarihinde İlçe Kaymakamı Abdullah ÖZADALI başkanlığında İlçe Jandarma Komutanı Recep TÜRKO?Ñ?æLU, Belediye Başkan V. Yücel KAYA, İlçe Emniyet Amiri İlhan AKAR, Yazı İşleri Müdürü?Ǭ? İlhan ÖZDEN, Sağlık Grup Başkanı Dr. Hasan Gürkan ÜTÜK, İlçe Müftüsü Nejdet ARMAN, Tarım İlçe Müdürü?Ǭ? Süleyman CANAN?¢?Ǩ?Ñ¢ ın katılımı ile Kurban Bayramında alınacak tedbirler hakkında toplantı yapılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır : 1- Yaklaşan Kurban Bayramı nedeni ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketlerinin artacağı, buna paralel olarak da hayvan hırsızlıklarının hız kazanabileceği değerlendirildiğinden; Bu nedenle; a)?Ǭ??Ǭ??Ǭ??Ǭ??Ǭ? İstihbari faaliyetlere ağırlık verilmesi, b)?Ǭ??Ǭ??Ǭ??Ǭ??Ǭ? Daha önceki yıllarda suçların yerleri, hayvanların araçlara yüklenildiği yerler, intikal güzerg?ɬ¢hları, suça karışan kişiler, suçtaki rolleri, çalınan hayvanların satıldığı ve kesildiği yerler ile suçların işleniş şekilleri hakkında bilgi edinilerek bu bilgiler ışığında önleyici hizmetler alınması, c)?Ǭ??Ǭ??Ǭ??Ǭ??Ǭ? Olay sonrasında süratle hareket edilerek faillerin yakalanması ve çalınan hayvanların elde edilmesine yönelik müdahale planları geliştirilip uygulamaya geçilmesi, d)?Ǭ??Ǭ??Ǭ??Ǭ? Yol kenarlarında veya diğer mahallerde seyyar olarak yapılan kontrolsüz hayvan satışlarının ve kaçak olarak işletilen kesim yerlerinin kontrollerinin yapılması, e)?Ǭ??Ǭ??Ǭ??Ǭ??Ǭ? Hayvan nakli yapan araçların kontrol edilmesine önem verilerek, bu kontrollerde özellikle sevk irsaliyesi, menşei şahadetnamesi ve sağlık raporlarının incelenmesi, ayrıca büyükbaş hayvanlar için kimlik belgeleri ve kulak küpelerinin olup olmadığı ile sahte olup olmadıklarının kontrol edilmesi, et nakillerinde ise etlerdeki ambalajlardaki işaret ve damgaların kontrollerinin yapılması, f)?Ǭ??Ǭ??Ǭ??Ǭ??Ǭ??Ǭ? Sahte olarak düzenlenmiş veya fotokopi gibi yöntemlerle tahrif edilmiş belge, rapor ve mühürlerle çalıntı hayvanların nakillerinin yapılabileceği göz önünde bulundurularak, İlçe Tarım Müdürlüğü personeli ile kolluk mensuplarının koordineli olarak çalışması, g)?Ǭ??Ǭ??Ǭ??Ǭ??Ǭ? 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Yasası hükümleri çerçevesinde çoban vb. adlar altında bölge dışında çalışmak veya hayvan ticareti yapmak için gelenlerin kimlik kayıt ve kontrollerinin yapılarak aranan şahıslardan olup olmadıklarının araştırılması, 2- Kurban kesim yerleri dışında ve köylerde kesilecek sığır cinsi kurbanların kulak küpeleri ve pasaportlarının toplanarak düşümlerinin yapılması için köy ve mahalle muhtarları, İlçe Tarım Müdürlüğü ile görüşme yaparak izlenecek yol hakkında bilgi alınacaktır. 3- Kurbanlık hayvanların kesimi İlçemizde İbrahim ÇELİK?¢?Ǩ?Ñ¢e ait mezbahada yapılacaktır. 4- Vatandaşlarımız köylerde ve kesim yeri bulunmayan yerlerde kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak çevreye zarar vermeyecek şekilde kesebilecekler ancak; cadde, sokak, park gibi kamu alanlarında hayvan kesimi yapılmayacaktır. 5- Kurban kesim yerlerinde atıkların, kan ve diğer organların herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmalarının engellenmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. Cadde , sokak, park, köy meydanı gibi kamuya ait yerleri kurban kesim yeri olarak kullanan ve kesimden sonra bu gibi yerlerde kurban atıklarını bırakanların tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlem uygulanacaktır. 6-?Ǭ? İlçemizde 22.10.2010 tarihinde Şap Hastalığı çıktığı için 3285 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu?¢?Ǩ?Ñ¢nun 19. Maddesi gereği hayvan pazarı kurulamadığından kurban satış yeri belirlenmemiştir. 7- Kurbanların dini esaslara ve sağlık şartlarına uygun olarak kesilmesini sağlamaktan, İlçe Müftülüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü,?Ǭ? Sağlık Grup Başkanlığı ve Belediye Başkanlığı sorumlu olacaktır. 8- Kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar kesim sırasında oluşan atıklar, kedi ve köpeklere verilmeyecek, önceden hazırlanmış, kedi ve köpeklerin açamayacağı derinlikteki çukurlara gömülecektir.?Ǭ? Kesim atıklarının çevreye atılmasının engellenmesi, atıkların toplanması ve uygun şartlarda gömülmesinin sağlanmasından Belediye Başkanlığı sorumlu olacaktır. 9- Kurbanlık hayvanlar mümkün oldukça kasap ve işin ehli kişilere kestirilerek, yatırmaları ve kesimleri esnasında acı verilmemeye çalışılacaktır. 10- Kesim yapmada görevli elemanların portör muayenesinin yapılmış olması ve belgelerinin kesim sırasında yanında bulundurulacaktır ve ilgili kuruluşlarca denetimleri yapılacaktır. 11- Kurban Kesim yerinde yeterli sayıda din görevlisi İlçe Müftülüğünce, Veteriner Hekim İlçe Tarım Müdürlüğünce, yardımcı personel Belediye Başkanlığınca görevlendirilecektir. Beledi Başkanlığının veteriner hekimi bulunmadığından hayvanların sağlık durumları ile ilgili kontrollerde İlçe Tarım Müdürlüğü Veteriner Hekimlerince yapılacaktır. 12- Kurbanlık hayvanların derileri mutlaka deriye zarar verilmeyecek şekilde usulüne uygun olarak yüzülmeye çalışılacaktır. Deri ve bağırsaklar usulüne uygun olarak temizlenip tuzlandıktan sonra yetkili kurum ve kuruluşlara teslim edilecektir. 13- Belediye Başkanlığı ve Köy Muhtarlıklarınca çevre ve halk sağlığı dikkate alınarak, kesim yerlerinde çevre temizliğinin yapılması hususunda gerekli tedbirler alınacaktır. 14- Her yıl olduğu gibi bu yılda kurban derisi toplama yetkisinin Türk Hava Kurumunun olduğu ve bu kuruluş harici deri toplamak isteyenlerin tespiti halinde Köy ve Mahalle Muhtarlıklarınca anında İlçe Jandarma Komutanlığının 431 2353 ve İlçe Emniyet Amirliğinin 431 20 75/431 25 78 veya 155 No?¢?Ǩ?Ñ¢lu Polis İmdat telefonuna haber verilerek yasa dışı deri toplamak isteyenler engellenecektir. www.bilecikyenipazar.gov.tr