MEHMET SELVİ VEFAT ETTİ

MUSTAFA KAYA (TÜFEKÇİ) VEFAT ETTİ

NASUHLAR KÖYÜ'NDEN ALİ GÜNEŞ VEFAT ETTİ

FATMA ŞAHİN VEFAT ETTİ

EMİNE ÖZDEMİR VEFAT ETTİ

ERGÜN KOCA VEFAT ETTİ

ERGÜN ÖZMEN'İ GÖZYAŞLARI İLE SON YOLCUĞUNA UĞURLADIK

ERGÜN ÖZMEN'İ KAYBETTİK

MURATÇALİ HATİCE YILMAZ VEFAT ETTİ

NEVCİVAN KOCAALAN VEFAT ETTİOCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Ocak ayı olağan meclis toplantısı, 07/01/2020 Salı günü Belediye Toplantı salonunda Belediye Başkanı ve Belediye Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Ocak ayı olağan meclis toplantısı, 07/01/2020 Salı günü Belediye Toplantı salonunda Belediye Başkanı ve Belediye Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.4

Belediye ve Meclis Başkanı İlhan ÖZDEN, toplantı katılımlarından dolayı tüm meclis üyelerine teşekkür ederek, alacağımız kararların isabetli, İlçemiz ve Halkımız için en hayırlısı olmasını temenni etti.

Gündemin 1. Maddesi olan 2020 Yılı Meclis toplantı günü ve tatil ayının belirlenmesinde; Belediye Meclisinin tatil olan ayı hariç, her ayın ilk haftası ve günlerden Salı günü saat 10:30 da mutat toplantı yeri olan belediye meclis toplantı salonunda toplanmasına ve Belediye Meclisinin 2020 yılı tatil ayı olarak Temmuz ayının olmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 2. Maddesi olan Meclis Başkan ve Üyelerine, meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonlarına toplandıkları her gün için ödenecek huzur hakkının belirlenmesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi gereği, Belediye Başkanı ve üyelerine Meclis toplantılarına ve ihtisas toplantılarına katıldıkları her gün için huzur hakkının; Belediye Başkanı'na 39. madde uyarınca ödenen aylık bürüt ödeneğin günlük tutarının 1/3 (Üçtebiri) oranında ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 3. Maddesi olan 2019 yılı gelir ve giderlerinin denetimi için Denetim Komisyonu Üyelerinin seçilmesinde; 5393 sayılı belediye kanununun 25. maddesi gereği, 2019 yılı Belediye gelir-giderleri ile hesap işlerinin denetimi yapılması için, Denetim Komisyonunun gizli oylama ile yapılan seçimde; Ziyaettin DAL başkanlığında Halit VAROLU ve Gökhan ÖZCAN seçilmiştir.

Gündemin 4. Maddesi olan 2020 yılında sözleşmeli personele ödenecek ücretlerin belirlenmesinde; Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe Ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları konulu Genelgesindeki hükümler dikkate alınarak, 2020 yılında tam zamanlı sözleşmeli personele taban ücretten ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 5. Maddesi olan İlçemizde yapılan ve yapılacak olan binalarda otopark ihtiyacını karşılamak için subasman kotu için yapılan görüşmeler sonucunda konu hakkında inceleme yapılması için İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Belediye ve Meclis Başkanı İlhan ÖZDEN; toplantıya katılan üyelere teşekkür ederek toplantıya son verildi.