MEHMET SARAÇ


YAĞMURLARINDA ISLANMAK

SARAÇ


YAĞMURLARINDA ISLANMAK

Henüz ilkokula yeni başladığımızda

Yağmur ciselemeğe başladığında

Üç beş arkadaş dışarı çıkar

Başımızı gökyüzüne çevirir

Yağ yağ yağmur 

Bahçede çamur

Ver allahım ver

Sicim gibi yağmur

Duasını  hep birden söyler

Neşelenir

Sevinir delice koşuşur

Yağmurda ıslanırdık

Bazende tarlada çift sürerken 

Yağmura yakalanır

Rahmetli anacım öküzlerin boyunduruğu  önüne

Öküz değneğini dayar

Çift sürmeyi durdurur

Şimdi geçer

Gel öküzlerin karaltısına saklanalım derdi

Yağmur durmaz her tarafımız ıslanırdı

Hadi şu çifti bırakta köye gidelim deyince

Biraz sonra güneş çıkar

Kurulanırız derdi

Ana yav 

Sudan çıkmış sıpaya döndük

Hasta olacaz deyince

Oğlum yarım gün boşa gitmesin

Güneş birazdan çıkar kurunuruz

Bu tarla bugün  bitmesi lazım derdi

Yağmurlaın az yağdığı dönemlerde

Bu seferde içme sularımız azalır

Harmanda dere kuyularına koşardık

 Köyüme en son gittiğimde,

 Çocukluğumun geçtiği mahalleme gittim,

   Şöyle bir etrafa baktım,gezdim

   Benim tanıdığım insanların hemen, hemen hepsi vefat etmiş,

   Ama kaybolmayan, yarı yıkılmış,eski evler,

      Sek, sek oynadığım çocukluk hayellerim,

      Havada uçuşan anılarım.

     .Hepsi zihnimde.

,

      Bunlardan birisi beni çok etkilemiş ki,

      Dere kuyusunun yanından geçerken ,aklıma geliverdi

      O yıllar elektrik ,olmadığı için ,buzdolabıda yoktu,

     Biz yazın harman sıcağında içeceğimiz soğuk suları

     ,Minare boyu yüksekliğindeki derin ,

      Dere kuyularından ,ucuna ip bağlayarak kova ile çekerdik.

      Kova suya indiğinde, suya batmaz

     ,Onun için ip bir hareketle yukarı çekilir ,

      Kova ters döner,dikleme suya dalardı.    

     Çekerkende bazen ip kopar,

      Kova derin kuyunun içinde kaybolur giderdi.

      Ne kadarda üzülür ,ağlardık.

      Eve varınca ne diyeceğini bilemezsin,

      Ö kovalar, o dönemde çok değerliydi.

      Sonra derin kuyulardan bakraç çıkarma için demir kancalar yapılmıştı

     ,Köyde kimde varsa istenir,

      Ailenin büyükleri kuyu başına toplanır,

      O kanca iple kuyunun dibine salınarak,

      At ,çek yaparlardı. 

      Kovaya o çengel,takılana kadar uğraşılır,

      Sonunda o kova,kuyudan çıkarılırdı..

Allah  insanları  susuz yağmursuz bırakmasın

Yine o kuyulara muhtaç etmesin

Yağ yağ yağmur

Bahçede çamur

Ver allahım

Sicim gibi yağmur....

  MEHMET SARAÇ