MEHMET SARAÇ


DELİ GÖNÜL

saraç


BEDEN YAHUT RUH

İnsanoğlunun doğduğunda beden ve ruhları eşittir

Zaman geçtikce beden hızlca  büyür , gelişir

Ama ruh uyku modunda kalır

Yaş onlara , onbeşlere tırmandıkça ruhda uyanır

Gelişmeye başlar

O yaşlara kadar beden çok rahat yaşamıştır

Beden o dönem

Çocukluğunu yaşamış

Özgürlüğü tatmıştır

Top oynamış,koşmuş ,şımarmış,istediği olmayınca

Dayatmayı bile öğrenmiştir

Ve her istediği hemen hemen yerine getirilmiştir.

Yaş yirmilerin başı ile yirmilerin sonu arası 

İnsanoğlunun bedeni ile ruhu eşitlenmiş ve

ikiside  en yüksek modunu yakalamıştır

Ama yinede güzelliklerin seçimi,

Ruhun onayı ile olmuştur

Bundan böyle

Artık ne beden nede ruhun

Her istediğini tek başına yapma dönemi bitmiştir

O yıllar ikisi içinde 

Herşey çok güzeldir

Beden ne beğenirse ruh da unu beğenir birbirini destekler

Bazende tam tersi olur..

Otuzlardan sonra beden yavaş yavaş dengeyi kaybeder

Çünkü bedenin en verimli çalışıp, para kazandığı ve çok  borç ödediği  dönem

Onu yormuştur,yıpratmıştır

Geriye düşer ve ruh öne geçer

Ruh bedeni kontrolüne alınca onu yönlendirir

Sıkıntılar başlar

Ruh

Bedeni beyenmemeye başlar

Beden bu dönemde yine  çok çalışır,

Tarla. bağ. bahçe.işlerinde 

Mesleğine daha çok bağlanır

Ruhun gözüne girmeye çalışır

Hatta spor salonlarına gider ,vucut yapmak için

Ama ruh onları istemez

Ruh keman sesi duymak ister,

Sanat eserleri görmek

Tiyatrolar izlemek ister

Güzeli arar

O halen çok gençtir

Bazen ruh bedene der ki

Sen yaşlanIyorsun, sporda yapsan ,bakımda yapsan

Yarın her tarafın koyverecek  ,aşağı sarkacak

Ama ben halen gencim

,Yaşlanmam,

Aslında

Sen bana deli gönlüm diyorsun

Bazılarınız türküler yakıyor bana

Gönlüm ah  deli  gönlüm diye

Ben senin ruhunum sen gidersin bu dünyadan

ama  ben, şuralarda yine dolaşırım

Girecek yeni bedenler ararim.....

                            M.SARAÇ