FİKRET YILDIRIM


HİÇLİĞİN HIZI YA DA HIZIN HİÇLİĞİ

.


Bir noktadan bir başka noktaya gidebilmek için ilkin bir istenç sonra da güç gerekli ve zorunludur.

İki nokta arasındaki uzaklığın niceliği ve bu iki nokta arasında gidecek olanın gücü ve seri olabilme niteliği belirler varabilmenin süresini. Tıpkı büyük patlamadan (big bang) bu yana güneş sistemimizde güneşin etrafında dönmeye başlayan gezegenlerin her birinin yörüngelerindeki güzergâhlarını tamamlarkenki yolculuklarında olduğu gibi: Güneşe olan uzaklıklarına ve kendi büyüklüklerine göredir her bir turlarının süresi.

Burada en önemli etkenlerden biri de "hız"larıdır. Bu tekil hızlarının göreliliği, birbirleriyle karşılaşabilme ritm ve sıklığını da ölçebilmemize yarar; ne aralık ve hızlarla birbirleriyle buluşageldiklerini insan, yüzyıllardır süren gökyüzü gözlemi ve beraberinde geliştirdiği matematik ve mühendisliğin de yardımıyla en ince ayrıntısına dek ölçebilmiştir.

Biz insan tekleri ise, birer birer ve bazen de ikizer üçüzer beşizer gelir ve birer birer bazen de ikişer üçer çokuşar gideriz yeryuvarlağının üzerindeki yörüngelerimizden. Kimimiz çok hızlıyızdır; çok kısa ömre bir kaç ömürlük başarı ve yaratı sığdırıp zamanın ötesine geçerek sonsuzluğa erişiriz: Yönetim lideri, bilge ve sanatçı olarak. Kimimiz de daha yavaş yol alarak tamamlarız güzergâhımızı, hiç bir iz bırakmadan.

Evrensel varoluş saatine oranlandığındaki varlığımız ve varkalmamız bir kaç saniyeye denk geldiğine göre, birbir(ler)imize göre hızlılığımızın salt geçeklik boyutundaki anlamını bilebilmek de akıl ötesindedir.

Bireysel ya da toplumsal hızlarımızın doğal matematiği gereği, nefes alıp verebildiğimiz sürece birbir(ler)imizle aynı mekânlarda buluşabilmemiz ise hız ve buna bağlı olarak da devr-i daim sayımızın niceliğine bağlı olmaktadır.

Özcesi: „Şimdi“ ve „burada“ buluştuğumuzdaki „bir“lik bilincimiz, asla ölçemeyeceğimiz bir olasılık içinde yer alan bir sonraki buluşmaya dek belirsizliğini sürdürecektir.

„Şimdi ve burada bir“lik bilinci, varoluşun tek ve biricik „anlamı“dır.

Ötesi, çok hızlı olan tavşan ile çok yavaş olan kaplumbağanın yazgısı ve songusu aynıdır: Hiçlik.

Fikret Yıldırım

Görsel | medium.com