Yenibazalılar 'K' harfini 'G', 'T' Harfini 'D' olarak yumuşatarak kullanır. Cümle içinde 'L' harfini yok sayarak konuşur. 
Örneğin: Kapıyı Kapat 'ı 'Gapıyı Gapad' olarak; Eve geldin mi? 'yi Eve geedin mi? olarak kullanır.

Hırca: Küçük - Hırca dayım bize geldi

Gadın: Güzel - Amanın ne gadın bi oğlun va

Dahacık: İşte - Dahacık geleya, görmeyan mı?

Aga: Abi - Benim agam senin aganı döver

Oklohaç: Oklava - Oklohaç ile baklava yazdım

Yaslahaç: Hamur açılan tahta - Kızım yaslahaçı getir

Bila: Birer - Bila, bila gelin, bu sözcük yalnız Belkese köyü köylüleri tarafından kullanılır

Dam: Ahır - Dama inek bağladım

Age: Getir - Çuvalı age

Eza: Kibrit - Ezayı ve zobayı yakam

Gurcalama: Karıştırma - Televizyonu gurcalama bozâsın

Buba: Baba - Bubam bazara gitti. Baba Vuâ olarak da kullanılır. "Vuâm benge heşey alacak"

Hıştama: Konuşma - Hıştama bebek uyancak

Tırkışlı: Hastalıklı - Bu oğlak çok tırkışlı

Nacak: Balta - Nacak ile odun kestim

Annac: Karşı - evin annacında oturuyordu

Dingabak gitmek: Geriye düşmek

Dılacan: Çok bilmiş kadın

Arnıgabak: Alnın ortası

Boğ: Bohça - güvey boğu hazırladık

Dayaklamak: Kilitlemek

İşlik: Bir çeşit ihtiyar kadın giysisi

Göynek: Uzun atlet

Okumak: Davet etmek

Deddemek: İttirmek

Bocut: Bir çeşit sürahi

Bıldır: Geçen yıl

Gabalak: Saçı açık(başörtüsüz)

Bagas: Aptal,salak

Ünnemek: Seslenmek,çağırmak

Erfane: Piknik

Eşgare: Açık açık

Mile: Misket

Yivcik: Kumaş parçası

Seyitmek: Koşmak

Gayıl olmak: Razı olmak

Corlak: Belden aşağısı cıplak olan

Eluç: Yemekte kalan ekmek parçası

Enser: Çivi

Erezlemek: Kilitlemek

Zıngıldamak: Kımıldamak

Cıbır: Zayıf

Garga: Penis

Zaplamak: Sokmak

Horun: Fırın

Gatillik yapmak: Kötülük yapmak

Çekişmek: Kızarak konuşmak

Cıraklamak: Bağırıp çağırmak

Ahacık: Burada

Deyha: İşte orada

Mırt mırt: Yavaş hareket eden

Gancur-guncur: Tahtarevalli

Cırga: Civciv

Debizlemek: İteleyip kakalamak

Annanmak: Yerde yuvarlanmak

Apıldamak: Emeklemek

Gidişmek: Kaşınmak

Çınkışmak: Boğazım çınkışıyor

Gıyran: Kum tanesi, çakıl

Gicikli: Uyuzlu

Yeldirmek: Bir başkası hakkında dedikodu yapmak, çekiştirmek.

Mazamorta: İlgisizce davranarak yapacağı işi bozuk yapmak."Gurşun galemi mazamorta yaptın"

Müzmehel: Ziyan olmak

Gıspir: Pinti

Halka: Simite benzeyen(ama susamsız)pide hamuruyla köy fırınlarında yapılan delik pide.

Karozmanlamak: Araba dönmeyince geniş manevra yapmak

Faşırdamak: İki küs kişinin birbirinin yüzüne bile bakmadan yan yana geçmesi

Zört zört gezmek: Amaçsızca dolaşmak

Tırkaz: İlkel kapı kilidi

Engastan: Yalancıktan, şakadan

Manca: Ispanak ve Madımak gibi yenilebilen otların genel adı.

Guzugulak: Madımak

Höörül hörül: "Hörül hörül soğuk geleya"

Holdur holdur: Bol gelmek

Gursağım kaynadı: Mide ekşimesi anlamında kullanılır

Gulü: Hindi

Hümbe - Guytuk: Misket oyununda açılan çukur.

Entari: Gömlek

Gıdık: 1- Yumurta 2- Boynun alt bölümü

Gıpcık: Yerinde duramamak. - "Gıpçıg gıpçıg gezme!"

Dumay: Nezle

Gıspir: Pinti

Halka: Pide hamuruyla yapılan, susamsız simite benzeyen ekmek

Gayıl olmak: Razı olmak - "Allah gayıl olmadı"

Künge: Ev Tozu - "Evleri künge içinde"

Combak: Yağmur sularının biriktiği küçücük gölet.

Gavi: Sağlam

Müzmehel: Ziyan

Mazamorta: Gelişi Güzel>

Yeldirmek: Dedikodu yapmak

Destebe: Sağı-solu belli olmamak. - "Senin desteben belli olmaz..."

Gıyık bırakmak: Aralık bırakmak - "Gapıyı gıyıg bırag"

Keşir: Havuç

Kelem: Lahana

Samatçalı: Saf, ahmakça

Irgala: Silkelemek

ıccak: Sıcak

göttüm: Götürdüm

kösülmek: Yorulmak

Sünge: Fırının içindeki külleri temizlemeye yarayan bir tür süpürge.

Demirley: Fırının içinden bükme (ekmek) çıkarmaya yarayan alet.

Hodalak: (1) Kaz beslemede kullanılan hamur parçası.

Hodalak: (2) Bükme yaparken artan hamurdan yapılan minik ekmek.

Avara: Kötü

Düzdü: İyileşti.

Düzdürdü: Hastalığı atlattı.

Ötürük: İshal

Ondan Kellim: Ondan Sonra

Dimi: Pijama

Sındı: Makas

Mancımış, Mancımak: Çürümeye yüz tutmuş, yumuşamış...